ประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 Portfolio และเปิดระบบบริหารจัดการสิทธิ์ วันที่ 6 ก.พ. 2567 เวลา 9:00 น.