การชำระเงินค่าสมัคร A-Level วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2567