แนวทางการจัดสอบ TGAT/TPAT2-5 สำหรับผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อ Covid-19