โครงสร้างข้อสอบสำหรับ TCAS67

น้องๆ พร้อมสำหรับ TCAS67 แล้วหรือยัง?

เตรียมตัวให้พร้อม และดูโครงสร้างข้อสอบกันได้แล้ว