เลือกสนามสอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วทำไมถึงสุ่มได้สนามสอบด้วยกระดาษ?

เนื่องจากจำนวนที่นั่งสอบสำหรับ CBT มีจำนวนจำกัดเพียง 2,759 ที่นั่ง แต่จำนวนผู้สมัครมีถึง 24,077 คน ทำให้ไม่สามารถจัดที่นั่งสำหรับผู้ต้องการสอบ CBT ได้เพียงพอ ดังนั้น จึงจัดที่นั่งสอบที่ว่างและเลือกสนามสอบใกล้กับพื้นที่ของสนามสอบที่ผู้สมัครเลือกไว้