ถ้าเลือกวิชาสอบ TGAT/TPAT ผิดเเต่ยังไม่ได้จ่ายเงิน จะเเก้ได้ยังไง?

  1.  หากยังไม่ได้ยืนยันการสมัครสอบ สามารถเข้าไปแก้ไขในวันสอบที่เลือกรายวิชาสอบผิด แล้วเลือก “ยกเลิกการแก้ไข” เพื่อทำการเลือกรายวิชาสอบใหม่
  2. ยืนยันการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว สถานะขึ้นรอการชำระเงิน ผู้สมัครจะต้องทำการชำระเงินให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถเพิ่มวิชาสอบหรือแก้ไขสนามสอบได้

หมายเหตุ หลังจากยืนยันการสมัครสอบและชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ผู้สมัครจะสามารถเพิ่มรายวิชาสอบได้เท่านั้น ไม่สามารถลดรายวิชาสอบได้ ส่วนการแก้ไขสนามสอบสามารถเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจได้ 3 ครั้ง