เป็นเด็กซิ่วปี 66 ต้องลงทะเบียนสมัครใหม่ในปี 67 ไหม?

กรณีที่เด็กซิ่วที่เคยลงทะเบียน student.mytcas.com ไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ สามารถใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสผ่าน เดิมที่เคยลงทะเบียนไว้ใช้สมัครคัดเลือก TCAS67 ได้เลย (แต่ควรเข้าไปตรวจสอบหรือแก้ไขข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้อง/เป็นปัจจุบัน)

กรณีลืมรหัสผ่าน

ให้ทำการกดลืมรหัสผ่าน เพื่อทำการยืนยันตัวตนใหม่อีกครั้ง

สามารถเลือกช่องทางในการยืนยันตัวตนได้จากอีเมล หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือที่เคยทำการลงทะเบียนไว้ แล้วเลือก “ยืนยันตัวตน”

ระบบจะส่งรหัส One Time Password (OTP) ไปยังช่องทางการยืนยันตัวตนที่ผู้สมัครเลือก ให้ทำการกรอกรหัส One Time Password (OTP) ที่ได้รับเพื่อยืนยันตัวตน

ถ้าผู้สมัครกรอกรหัส One Time Password (OTP) ถูกต้อง ระบบจะนำไปยังหน้าตั้งรหัสผ่านใหม่ ให้ผู้สมัครทำการตั้งรหัสผ่านใหม่โดยตั้งรหัสผ่านใหม่ตามเงื่อนไขที่กำนหนด
จากนั้นเลือก “ตั้งรหัสผ่านใหม่”

กรณีไม่สามารถยืนยันตัวตนได้

ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถเข้าถึงทั้งอีเมลและเบอร์โทรศัพท์ที่เคยลงทะเบียนไว้ ให้ผู้สมัครเลือก “ส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้เจ้าหน้าที่”

ระบบจะปรากฏฟอร์มแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ให้ผู้สมัครกรอกข้อมูลพร้อมทั้งแนบเอกสารยืนยันตัวตน จากนั้นเลือก “แจ้งข้อมูลเพื่อยืนยันตัวตน” จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและอนุมัติการยืนยันตัวตน