ในกรณีที่ใบ ปพ. เกรด 5 เทอมยังไม่ออกสามารถลงทะเบียนแล้วสมัครสอบก่อนค่อยมาแก้ไขข้อมูลทีหลังได้ไหม?

สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลภายหลังได้