ทำไมถึงไม่ได้รับรหัสผ่าน OTP ? ต้องรีบยืนยันหรือเปล่า?

1. กรณีที่ไม่ได้รับรหัสผ่าน OTP ผ่านเบอร์มือถือ

ในช่วงเวลาเปิดระบบวันที่ 28 ต.ค. มีผู้ใช้จำนวนมาก จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการส่ง OTP
หลังจากเวลา 10:00 น. ระบบสามารถส่งได้ปกติ


2. กรณีที่ไม่ได้รับรหัสผ่าน OTP ผ่านอีเมล

มีบัญชีจำนวนมากที่สะกดชื่ออีเมลผิด ตัวอย่างตามรูปนี้

OTP Email Typo

กับอีกสาเหตุ พบว่าในช่วงเปิดระบบ มีผู้ใช้จำนวนมากที่ใช้ Gmail ระบบของ Gmail เลยทำการ Delay การรับเมลเพื่อป้องกัน Spam (เป็นเฉพาะวันที่ 28 ต.ค.)

email delay

นอกจากนั้น มีหลายบัญชีที่อีเมลเต็ม ทำให้ไม่สามารถรับเมล OTP ได้


3. จำเป็นต้องยืนยันทั้งอีเมลและเบอร์มือถือหรือไม่?

ไม่จำเป็น ใช้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็สามารถสมัครและยืนยันผลได้


4. ยืนยันได้ช้าสุดเมื่อไหร่?

สามารถยืนยันได้ถึงวันที่ต้องการสมัครสอบหรือยืนยันสิทธิในรอบต่างๆ