ถ้าข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลางไม่ถูกต้อง กับในระบบ แก้ไขยังไงดี?

เมื่อผู้สมัครพบว่าข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลางไม่ถูกต้อง ให้เลือก “ขอแก้ไขข้อมูล” จะเข้าสู่หน้าแก้ไขข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง

  1. ให้เปลี่ยนคะแนนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้ถูกต้อง
  2. อัปโหลดรูปด้านหน้าใบปพ.1
  3. อัปโหลดรูปด้านหลังใบปพ.1 (กรณีใบปพ.1 มีหน้าเดียว ให้อัปโหลดรูปหน้าแรกแทน)
  4. ยืนยันข้อมูลคะแนนหลักสูตรแกนกลาง