ถ้าได้สนามสอบที่เป็นห้องแอร์ จะสามารถเปิดแอร์ได้ไหม?

ขึ้นอยู่กับทางสนามสอบ โดยส่วนใหญ่สนามสอบที่เป็นห้องแอร์จะไม่เปิดแอร์ ยกเว้น ห้องแอร์ที่ไม่มีหน้าต่าง