รูปถ่ายการสมัครใช้ยังไงบ้าง?

รูปผู้สมัคร จะเป็นรูปแบบไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นชุดนักเรียน/นักศึกษา ไม่ต้องเก็บหน้าม้า สามารถใส่แว่นสายตาได้ ขอแค่ให้รูปผู้สมัครเหมือนกับตัวตนปัจจุบัน

ข้อแนะนำ : พื้นหลังสีเรียบ เช่น ขาว / น้ำเงิน ขนาดไม่เกิน 240×240 px หรือ 10-100 KB

ปล. เด็กซิ่ว สามารถใช้รูปเดิมในระบบได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรูปเดิม ให้ทำการอัปโหลดรูปใหม่ให้เรียบร้อยก่อนทำการสมัครสอบ