สามารถใช้คะแนนสอบ GAT/PAT ของปี 66 ได้ไหม?

จะไม่สามารถใช้คะแนน GAT/PAT ของปี 66 ได้ เนื่องจากปี 67 มีการปรับเปลี่ยนรายวิชาสอบใหม่ทั้งหมดจึงไม่สามารถนำคะแนน GAT/PAT ปี 66 มาใช้ได้