สถานะถึงขั้นรอชำระเงินแล้วสามารถเปลี่ยนลำดับสนามสอบได้ไหม?

หากทำการยืนยันการสมัครสอบแล้ว สถานะขึ้นรอการชำระเงิน ผู้สมัครจะต้องชำระเงินให้เรียบร้อยก่อนจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงสนามสอบได้