คู่มือผู้สมัครรอบ 4 Direct Admission

1. การประกาศผลและยืนยันสิทธิ์ TCAS67 ครั้งที่ 4 Direct Admission ช่วงที่ 1

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์ ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือก “รับทราบ”

ระบบแสดง “รอบการสมัคร” ผู้สมัครเลือกรอบ 4 Direct Admission ประกาศผลช่วงที่ 1: ภายในวันและเวลาที่กำหนด

ระบบแสดงสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1. เลือกสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก

2. ถ้าต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เลือก “ยืนยันสิทธิ์”

3. ถ้าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

เมื่อผู้สมัครเลือก ยืนยันสิทธิ์ ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันสิทธิ์”

ระบบแสดง ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนี้รอประกาศจากสถาบัน

ผู้สมัครสามารถเลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูการใช้สิทธิ์ สามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด และเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็น “ไม่ใช้สิทธิ์” เลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี “การไม่ใช้สิทธิ์” กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อไม่ใช้สิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ไม่ใช้สิทธิ์ ในรอบนี้

ประวัติการดำเนินการ


2. การประกาศผลและยืนยันสิทธิ์ TCAS67 รอบที่ 4 Direct Admission ช่วงที่ 2

ผู้สมัครเข้าสู่ระบบที่ URL https://student.mytcas.com ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการยืนยันสิทธิ์/ไม่ใช้สิทธิ์ ผู้สมัครอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วเลือก “รับทราบ”

ระบบแสดง “รอบการสมัคร” ผู้สมัครเลือกรอบ 4 Direct Admission ประกาศผลช่วงที่ 2: ภายในวันและเวลาที่กำหนด

ระบบแสดงสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก ดังนี้

1. เลือกสาขาวิชาที่ผู้สมัครผ่านการคัดเลือก

2. ถ้าต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เลือก “ยืนยันสิทธิ์”

3. ถ้าไม่ต้องการเข้าศึกษาในสาขาวิชาที่ผ่านการคัดเลือก ให้เลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

เมื่อผู้สมัครเลือก ยืนยันสิทธิ์ ระบบแสดงข้อมูลสาขาวิชาที่เลือก ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อยืนยันสิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันสิทธิ์”

ระบบแสดง ยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว จากนี้รอประกาศจากสถาบัน

ผู้สมัครสามารถเลือก “ข้อมูลเพิ่มเติม” เพื่อดูการใช้สิทธิ์ สามารถตัดสินใจได้อีก 2 ครั้ง หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจ ท่านสามารถตัดสินใจใหม่ได้ ภายในเวลาที่กำหนด และเลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง กรณีผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลงสถานะ เป็น “ไม่ใช้สิทธิ์” เลือก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง ข้อกำหนดและเงื่อนไขกรณี “การไม่ใช้สิทธิ์” กรุณาอ่านและ คลิกยอมรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไขทุกข้อ ก่อนคลิก “ไม่ใช้สิทธิ์”

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง และเลือกช่องทางในการส่งรหัส One Time Password (OTP) จากนั้นเลือก “ส่ง OTP เพื่อไม่ใช้สิทธิ์”

กรอกรหัสยืนยัน One Time Password (OTP) ที่ได้รับ จากนั้นเลือก “ยืนยัน OTP และยืนยันการไม่ใช้สิทธิ์”

ระบบแสดง ผลการประมวลผลครั้งที่ 1 ไม่ใช้สิทธิ์ ในรอบนี้

ประวัติการดำเนินการ

คู่มือ TCAS66 (ปีที่แล้ว)