ระบบ TREQ 

ระบบค้นหาข้อมูลการรับ

ของสถาบันที่เข้าร่วมระบบ TCAS 

ประจำปี 2562 

สมัครลงทะเบียน

TCAS62 

ผู้สมัครระบบ TCAS ปี 2562

ลงทะเบียนที่นี่!!! 

คู่มือระบบ TCAS 

ประจำปี 2562 

คู่มือสำหรับการสมัคร TCAS

Update 2 พ.ย. 2561 

รวมประกาศ 

ประกาศที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ TCAS ประจำปี 2562

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ประจำปี 2562


มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม TCAS ประจำปี 2562 

สทศ. แจ้งเปลี่ยนกำหนดการทดสอบ GAT/PAT 

ประจำปีการศึกษา 2562 ​

สทศ. ขอแจ้งกำหนดการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 จากเดิมวันที่ 16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562

รายละเอียดทางเว็บไซต์ http://www.niets.or.th/th/catalog/view/246 ​ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบตรวจสอบข้อมูลและพิมพ์บัตรแสดงข้อมูลเลขที่นั่งสอบและสถานที่สอบในระบบ GAT/PAT ทาง http://www.gatpat.niets.or.th/GPS.Register.Web/Account/Login ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

การเตรียมตัวสมัคร TCAS 

3 ข้อที่ต้องรู้ก่อนเลือกเรียน

รู้จักตนเอง 

น้องจะต้องศึกษาตนเองในมิติต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ ความชอบหรือความสนใจ ความถนัด สติปัญญาและความสามารถ และเป้าหมายในชีวิต 

รู้จักอาชีพ

อาชีพที่น้องๆต้องการจะเป็นในอนาคต ควรเลือกเรียนคณะใด สาขาไหน หรือจบมาแล้วสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง 

รู้จักวางแผน

การวางแผนที่ดี เปรียบเสมือนการวางเป้าหมายที่ดีเช่นกัน เมื่อรู้แล้วว่าจะเรียนคณะ/สาขาไหน สมัครรอบใด ใช้คะแนนอะไรบ้างในการพิจารณา

GURU TCAS62

3 ผู้เชี่ยวชาญด้าน TCAS62 ที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆ

พี่ก๊อง

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ป้าแอ๊ว

รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร

รองเลขาธิการ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

พี่วิกกี้

ดร.วิกรม อาฮูยา 

นักวิชาการ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

การเตรียมตัวสมัคร TCAS 

จะต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง? 

น้องๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือใช้คะแนนอะไรบ้าง 

วันนี้แอดมินนำข้อมูลมาฝาก…

การเตรียมตัวจัดทำ Portfolio 

การอบรมการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio 

วันอาทิตย์ที่ 4 และ 11 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิร์ล ทาวเวอร์

องค์ประกอบและค่าร้อยละ 

สำหรับน้องๆที่จะสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission 

สถิติ TCAS (รอบที่ 4 ADMISSION) 

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ, สถิติจำนวนผู้สมัคร, 

ระเบียบการ ADMISSION

ติดต่อ TCAS

ADDRESS:

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
328 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 

OPENNING HOURS:

8.30 น. – 16.30 น. 
 

E-MAIL

tcas@cupt.net

PHONE

+(66) 02-354-5150-2

SOCIAL