สมัครลงทะเบียน

TCAS62 

ผู้สมัครระบบ TCAS ปี 2562

ลงทะเบียนที่นี่!!! 

เกณฑ์การคัดเลือก

และคุณสมบัติเฉพาะ

TCAS รอบที่ 4 

คู่มือการใช้งาน

ระบบ TCAS 

รอบที่ 4 แอดมิดชัน 

คู่มือสำหรับการสมัคร TCAS

รอบที่ 4 แอดมิดชัน

รวมประกาศ 

ประกาศที่ประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ TCAS ประจำปี 2562

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน


นักเรียนที่สนใจสมัครในรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน โปรดศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ

ของแต่ละสาขาวิชาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมรับสมัครในระบบ TCAS62 ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS รอบที่ 4 แอดมิดชัน


นักเรียนที่สนใจสมัครในรอบที่ 4 แอดมิดชัน โปรดศึกษาเกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ

ของแต่ละสาขาวิชาที่สนใจสมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย/สถาบันที่เข้าร่วมรับสมัครในระบบ TCAS62 ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม TCAS ประจำปี 2562


มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมและไม่เข้าร่วม TCAS ประจำปี 2562 

ปฏิทิน TCAS 62

รอบที่ 1

Portfolio

♦ รับสมัคร

1-15 ธ.ค. 61


♦ ประกาศผล

28 ม.ค. 62


♦ ยืนยันสิทธิ์

30-31 ม.ค. 62


♦ สละสิทธิ์

2-3 ก.พ. 62

รอบที่ 2

โควตา

♦ประกาศรับสมัคร

4 ก.พ. – 23 มี.ค. 62


♦ ประกาศผล

24 เม.ย. 62


♦ ยืนยันสิทธิ์

24-25 เม.ย. 62


♦ สละสิทธิ์

26-27 เม.ย. 62

รอบที่ 3

รับตรงร่วมกัน

♦ ประกาศรับสมัคร

17-29 เม.ย. 62


♦ ประกาศผล

9 พ.ค. 62


♦ สัมภาษณ์

10-14 พ.ค. 62


♦ สละสิทธิ์

17-18 พ.ค. 62

รอบที่ 4

Admission

♦ ประกาศรับสมัคร

9-19 พ.ค. 62


♦ ประกาศผล

29 พ.ค. 62


♦ สัมภาษณ์

31 พ.ค. – 4 มิ.ย. 62


♦ สละสิทธิ์

7-8 มิ.ย. 62

รอบที่ 5

รับตรงอิสระ

♦ ประกาศรับสมัคร และคัดเลือก

30 พ.ค. – 10 มิ.ย. 62


♦ ประกาศผล

17 มิ.ย. 62


♦ ยืนยันสิทธิ์

17-18 มิ.ย. 62
GURU TCAS62

2 ผู้เชี่ยวชาญด้าน TCAS62 ที่จะมาให้ความรู้กับน้องๆ

พี่ก๊อง

ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ

ผู้ช่วยเลขาธิการ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

ป้าแอ๊ว

รศ.เพ็ญรัตน์ หงษ์วิทยากร

รองเลขาธิการ

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

การเตรียมตัวสมัคร TCAS 

จะต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง? 

น้องๆ หลายคนอาจจะสงสัยว่าการสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาต้องเตรียมตัวอย่างไร หรือใช้คะแนนอะไรบ้าง 

วันนี้แอดมินนำข้อมูลมาฝาก…

การเตรียมตัวจัดทำ Portfolio 

การอบรมการจัดทำ portfolio เพื่อยื่นสมัครเข้าศึกษา

ในสถาบันอุดมศึกษา รอบที่ 1 การรับด้วย portfolio 

วันอาทิตย์ที่ 4 และ 11 พฤศจิกายน 2561 

ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารไซเบอร์เวิร์ล ทาวเวอร์

องค์ประกอบและค่าร้อยละ 

สำหรับน้องๆที่จะสมัคร TCAS รอบที่ 4 Admission 

สถิติ TCAS (รอบที่ 4 ADMISSION) 

สถิติคะแนนสูง-ต่ำ, สถิติจำนวนผู้สมัคร, 

ระเบียบการ ADMISSION

ติดต่อ TCAS

ADDRESS:

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 
328 ชั้น 3 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท 
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
 

OPENNING HOURS:

8.30 น. – 16.30 น. 
 

E-MAIL

tcas@cupt.net

Call Center

+(66) 02-126-5111

SOCIAL